Elektrisk lys på Sunnmøre

I 1870-årene begynte en for første gang å omdanne vannkraft til elektrisk energi i Norge, og på Sunnmøre ble de første elektriske lysene tent nesten 35 år før etableringen av Tafjord Kraftselskap. Året var 1883 og det var fabrikkeier Ole Andreas Devold som hadde installert 125 elektriske lamper i Devold Trikotasjefabrikk i Langvåg. Før den tid hadde fire kvinner vært ansatt ved fabrikken, kun for å etterfylle de utallige lampene med olje, skifte veiker og pusse glass.

Fra 1896 skaffet et dampkraftverk elektrisk lys til Ålesunds gatelykter og til 90 private abonnenter i månedene august–mai. Rundt år 1900 var elektrisk lys fremdeles en luksusvare forbehold de mer velstående, men folk flest var likevel kjent med fenomenet gjennom aviser, tidsskrifter og foredrag.

Et lite jordbrukssamfunn ved Geirangerfjorden på Sunnmøre før elektrisitetens inntog. Bildet er fra 1869. Foto: Edward Backhouse Mounsey / Nasjonalbiblioteket.

 

Etableringen av småkraftverk

Utviklingen gikk raskt, og innen 1910 var det etablert en rekke småkraftverk rundt omkring i bygdene på Sunnmøre. Det var lokale bønder og bedriftseiere som tok disse første initiativene, da de så hvilke muligheter elektrisk lys og kraft kunne tilføre virksomhetene deres. I tillegg til Devold Trikotasjefabrikk, kom det blant annet småkraftverk ved bedrifter som Spilkevig Snøre-, Not- & Garnfabrik, P. D. Stafseths slyngefabrikk og Hotel Union i Geiranger. Og i den gamle sildevågen Brattvåg bosatte det seg først mennesker da det ble etablert kraftverk og fabrikker her i 1912. Her utviklet det seg et eget lite industrisentrum. Behovet for kraft var altså først og fremst knyttet til næringsvirksomhet, men samtidig fikk også privatpersoner som bodde i umiddelbar nærhet til småkraftverkene gjerne installert elektrisk lys i hjemmene sine.

Næringslivet i Ålesund var i vekst på begynnelsen av 1900-tallet, og blant annet så fiskerinæringen potensialet i bruken av elektrisitet. Foto: Sigvald Moa / Nasjonalbiblioteket i Ålesund
Utdrag fra filmen «Tafjord Kraftselskap 50 år», en Lasse Thorseth film laget til Tafjord Kraftselskaps 50-års jubileum i 1967. Filmen kan sees i sin helhet her.

 

Kilder

  • Braaten, Ivar G. 1995. «Næsten som i dagslys». Elektrisitetsforsyninga i Ålesund og Sula gjennom 100 år. Ålesund, Foto & Trykk.
  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • Tenfjord, Johan Kaare. 1992. Tafjord kraftselskap 1917–1992. Brattvåg, Hatlehols Trykkeri AS.
  • Tvinnereim, Jon. 1992. Grotid i grenseland. Fylkeshistorie for Møre og Romsdal 1835–1920, bind 2. Oslo, Det norske samlaget.
  • Vollan, Odd. 1967. Tafjord kraftselskap, 1917–1967. Ålesund, Sunnmørspostens trykkeri.