22. oktober 1923 kunne Tafjord Kraftselskap endelig sette på strømmen, og etter en uke med prøvedrift ble den offisielle åpningsseremonien holdt søndag 28. oktober. Det var Ålesund som aller først kunne nyte godt av kraften, før de elektriske lysene også etter hvert kunne slås på i resten av eierkommunene. I Søndmørsposten kunne en selvfølgelig lese om den store begivenheten, og avisens kommentator sparte ikke på superlativene da han understreket betydningen dette ville ha:

For os her i Norge er det en national sak av største betydning at nyttiggjøre os landets naturlige hjælpekilder. Elektricitetens praktiske anvendelse i hus og hjem, i industriel og anden virksomhet er for os det samme som at bygge landet og gjøre os uavhængig av utlandet. Ved det som igaar skedde ved at kraften fra den vilde fjeldbygden førtes ut til byen som lys og brændsel i de tusen hjem, blir vi for fremtiden selvhjulpne paa et omraade som vi altid har været avhængige paa. Det er et nyt kapitel i byens liv som indledes, og de som tror paa byens evne til at utnytte de foreliggende muligheter, vil være overbeviste om, at det vil være et kapitel av øket intensitet, øket arbeidsmod, øket arbeidsevne og dermed vekst.

(Søndmørsposten 29. oktober 1923)

De nye mastene var et nytt og ukjent fenomen i det sunnmørske landskapet. Foto: TAFJORD.

I avisens referat fra åpningsseremonien kom det samtidig fram at veien fram til målet hadde vært lang å gå. I utbyggingen hadde en måttet overvinne en rekke teknologiske utfordringer. Resultatet var blitt et helt annet enn planlagt, dessuten langt dyrere enn budsjettert. Det var heller ikke til å legge skjul på at kritikken fra ulikt hold hadde vært særdeles skarp, og at kritiske røster mente at kraftselskapet var blitt mer enn byrde enn til gavn. Stemningen under åpningsseremonien var likevel preget av forsoning og optimisme:

Vi er alle klar over at selskapet vil faa vanskelige tider at kjæmpe med til en begyndelse og som en overgang. Men vi har den tro til byens og distrikternes utviklingsevne og til indbyggernes driftighet, at det ikke vil gaa saa lang tid før det blir anset som en velsignelse for byen og distrikterne. I den tro gaar vi til arbeidet med at bringe kraften ut til flest mulige.

(Søndmørsposten 29. oktober 1923)

I mellomkrigstiden levde det gamle og det nye side om side i det sunnmørske samfunnet. Kontrasten var stor mellom de gamle kirkebuene i Sylte og Tafjord Kraftselskaps nykonstruerte master, som en kan se i bakgrunnen. Det viste seg da heller ikke enkelt å få sunnmøringene ute i distriktene til å omfavne den nye kraften de nå hadde fått tilgang til. Foto: TAFJORD
Utdrag fra filmen «Tafjord Kraftselskap 50 år», en Lasse Thorseth film laget til Tafjord Kraftselskaps 50-års jubileum i 1967. Filmen kan sees i sin helhet her.

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • Søndmørsposten: «Aalesund mottok igaar kraften fra Tafjord», 29. oktober 1923.