Ved oppstarten var det Onilsavatnet som utgjorde kraftverkets magasin med 9,2 millioner kubikkmeter vann. Prognosene for kraftforbruket i de kommende årene tilsa imidlertid at selskapet ikke ville kunne sikre en tilstrekkelig forsyning uten langt bedre tilgang til vann. Tross økonomiske vansker satte Tafjord Kraftselskap derfor i gang med nye reguleringsarbeider i høyfjellene allerede sommeren 1924, intetanende om hvilke problemer de i de påfølgende årene skulle få med å få omsette all den tilgjengelige kraften.

Selskapets største prosjekt ble reguleringen av Vikvatnet 1320 meter over havet. Aldri før hadde et kraftselskap i Nord-Europa utført et så stort reguleringsarbeid så høyt til fjells.

Tilværelsen for anleggsarbeiderne i høyfjellet antok i begynnelsen provisoriske former, slik som denne teltleiren ved oppstarten av reguleringsarbeidet ved Vikvatnet. Denne gjengen var på dette tidspunktet trolig i gang med å bygge steinbua ved Viksvatn som arbeiderne senere skulle bo i. Foto: TAFJORD.
Enda en teltleir ved Vikvatn, trolig avbildet sommeren 1924. Fjellet til høyre er Nibba, og under klærne til tørk på teltbardunen ser vi Rødalsegga. Foto: TAFJORD.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • TAFJORDs arkiv: Upublisert manus etter Sigurd Bakke-Falkenberg.
  • Tenfjord, Johan Kaare. 1992. Tafjord Kraftselskap 1917–1992. Brattvåg, Hatlehols Trykkeri.
  • Vollan, Odd. 1967. Tafjord Kraftselskap, 1917–1967. Ålesund, Sunnmørspostens trykkeri.