Ingen andre steder i Europa var det bygd ut reguleringsanlegg så høyt til fjells som da Tafjord Kraftselskap gikk i gang med reguleringen av Vikvatnet sommeren 1924. Å frakte utstyret til fjells ble en enorm utfordring, og det ble brukt både hest, taubane og menneskelig kraft. Peder Rødal, som hadde utført transportarbeid for selskapet i den første utbyggingsperioden, fikk imidlertid ideen om å bruke reinsdyr som trekkdyr så langt oppi høyfjellene. Han gikk til anskaffelse av kjørerein og lærte seg å kjøre dem.

Først måtte utstyr og materiell transporteres med hest fra Tafjorden til Øyna. Så måtte det fraktes med taubane til Øvste Rødal, med hest og båt til Rødalssetrane, og deretter med taubane igjen. Til slutt brukte en reinsdyrene for å komme seg det aller siste stykket helt opp til Vikvatnet.

En av transportkarene sammen med ett av reinsdyrene i høyfjellet. Foto: TAFJORD.
Her er det trolig Peder Rødal vi ser som har tatt seg en pause på sleden, på vei opp med et lass til Vikvatn sammen med reinsdyrene og en av de andre transportkarene. Stedet er Veslefjellet, om lag en kilometer ovenfor Billingen. Foto: TAFJORD.
Reindyrene tar seg en hvil mellom fraktoppdragene i høyfjellet. Foto: TAFJORD.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • Tenfjord, Johan Kaare. 1992. Tafjord Kraftselskap 1917–1992. Brattvåg, Hatlehols Trykkeri.
  • Vollan, Odd. 1967. Tafjord Kraftselskap, 1917–1967. Ålesund, Sunnmørspostens trykkeri.