Damanlegget i Vikvatnet utgjorde et stort prosjekt, og til sammen arbeidet 55 mann på demningen og 20 med transport av utstyr og materiell. Arbeidet kom til å gå over flere år, og for å skaffe vann i mellomtiden utførte selskapet derfor også andre mindre reguleringsarbeider parallelt. Det ble arbeidet med Onilsavatnets oppdemming, Fremste og Heimste Vikvatnet ble senket, og det ble laget en provisorisk dam ved Kolbeinsvatnet. I 1926 kunne selskapet også begynne tapping fra Heimste Veltdalsvatnet. Da damanlegget ved Vikvatnet sto ferdig i 1927, kunne Tafjord Kraftselskap skilte med en oppmagasinering på i alt 46 millioner kubikkmeter vann, en betydelig økning siden oppstarten få år tidligere.

Byggestart på Vikvatndammen. Foto: TAFJORD.
Under arbeidet med Vikvatndammen. Foto: TAFJORD.
Arbeid på damanlegget i Vikvatnet i 1926. Arbeiderne er her ferdig med å fylle steinmasser og er i gang med plastrings- og tetningsarbeid. Foto: NVE / Digitalt museum.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • TAFJORDs arkiv: Upublisert manus etter Sigurd Bakke-Fagerberg.
  • Vollan, Odd. 1967. Tafjord Kraftselskap, 1917–1967. Ålesund, Sunnmørspostens trykkeri.