Natt til 7. april 1934 raste tre millioner kubikk med stein fra Langhammeren ned i Tafjorden 700 meter under. Raset skapte enorme flodbølger som få minutter etter skylte innover Tafjord og nabobygdene Fjørå og Sylte. Bølgene som nådde Tafjord var over 15 meter høye, og sopte ubarmhjertig med seg alt som var å finne. For Tafjord Kraftselskap ble ikke skadene etter ulykken spesielt store, men for det vesle bygdesamfunnet var det en katastrofe. Totalt mistet 40 mennesker livet i ulykken, og 23 av dem var fra Tafjord. For en bygd med ca. 270 innbyggere (folketellingen fra 1930) var dette et enormt tap.

Flodbølgene sopte meg seg alt på havet. I strandområdet ble hus, naust og kai knust til pinneved. I alt ble seks bolighus dratt på sjøen. I midten av bildet ser en Haugsteinen som seks mennesker klarte å klatre opp på og dermed berget livet. Foto: TAFJORD.

Adolf Tafjord var en av dem som overlevde ulykken. Han ble alvorlig såret, og mistet mor, far og åtte søsken i tragedien. Bare broren Simon overlevde. Senere fortalte han om hvordan han opplevde hendelsen:

Eg sto ved vinduet, la merke til at også far og ei søster kom inn i det same den neste bølgja braut over oss. Sjøane sopte vekk heile naustrekkja med forferdelege, splintrande lydar og slo over huset vårt, knuste vegger og glasruter og taket. Vi var brått begravde i sjøvatn! På ein eller annan måte vart eg sugd ut gjennom den næraste vindaugsopninga og hamna i overflata av bølgjekammen. Eg prøvde å ense meg såpass at eg fann ein stokk til å drive på, men miste truleg medvitet. Eg sansa meg igjen langt ute i fjorden, la pussig nok merke til at stearinlys vart tende i somme vindu lenger oppe i bygda. Så reiste det seg ei ny, svær båre som slo meg under og førte meg av stad. Eg vart ikkje klar før eg merka at eg sigla innover markene mot posthuset. Der vart som eit rolegare drag i sjømassane, og med mine siste krefter klarte eg å vasse bort til posthuset og inn i gangen og slokna frå det heile, sokk rett og slett saman der!

(Adolf Tafjords beretning fra boken Dommedagsfjellet – Tafjord 1934 av Astor Furseth)

11. april ble det holdt gravferd for de åtte omkomne som ble funnet igjen. Det ble først holdt minnestund i ungdomshuset i bygda, før kistene ble brakt ned til sjøen for å bli fraktet ut til Dale kirke på båten «Erik Jarl». Foto: Astor Furseths fotoarkiv.
Utdrag fra filmen «Tafjord Kraftselskap 50 år», en Lasse Thorseth film laget til Tafjord Kraftselskaps 50-års jubileum i 1967. Filmen kan sees i sin helhet her.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • Furseth, Astor. 1985. Dommedagsfjellet – Tafjord 1934. Ålesund.
  • Vollan, Odd. 1967. Tafjord Kraftselskap, 1917–1967. Ålesund, Sunnmørspostens trykkeri.