Det spesielle med Tafjord 5 var at kraftverket kunne kjøres vekselvis på fallet mellom respektive Brusebotn og Zakariasvatnet og Fremste Smettevatnet og Zakariasvatnet. Det var snakk om svært store fallhøyder, henholdsvis 823 og 709 meter. På grunn av det store vanntrykket ble Tafjord 5 plassert ved Zakariasvatnet 1000 meter inne i fjellet. Da kraftverket ble satt i drift, var det ingen andre stasjoner i verden som hadde så høyt vanntrykk i råsprengt sjakt. Tidligere var det satt tilsvarende verdensrekorder i både Tafjord 3 og Tafjord 4.

Se Norge rundt-reportasje fra utbyggingen av Tafjord 5 i 1981.

Planlegging av den nye stasjonen begynte i 1973, og i 1974 ble det sendt konsesjonssøknad. Konsesjon ble gitt i juni 1977, og allerede i oktober samme år var det anleggstart. Nedslagsfeltet til stasjonen dekket et område på 104 kvadratkilometer, og magasinkapasiteten var 158 millioner kubikkmeter. For å utnytte ressursene måtte det drives et omfattende tunnelsystem.

Den 2300 meter lange overføringstunnelen mellom Viksvatn og Brusebotn ble drevet i egen regi, mens Ingeniørbygg drev de øvrige. Med en lengde på 9037 meter var overføringstunnelen fra Fremste Smettevatn til Nedre Koppane den lengste. Tilløpstunnelen fra Brusebotnvatn til Nedre koppane var 2600 meter lang, og den felles tilløpstunnelen fra begge magasinene 2300 meter. Den råsprengte trykksjakta var på 618 meter, mens det man kalte den lavtliggende trykktunnelen var 1540 meter. Avløpstunnelen fra stasjonen til Zakariasvatn var 810 meter, og adkomsttunnelen til stasjonen 925 meter.

Anlegget ble bygget ut i to trinn. Det første omfattet stasjonen og fallet mellom Brusebotn og Zakariasvatn, og dette ble satt i drift i januar 1982. Andre byggetrinn omfattet felt i Veltdalen og ble idriftsatt ved årsskiftet 1983/84.

Montering av turbinhjul i Tafjord 5 i 1979 eller 1980. Til høyre ser vi Helge Rødal, den andre personen er ukjent. Foto: TAFJORD.
Transport av materiell til Tafjord 5. Foto: TAFJORD.
Under byggingen av Tafjord 5 måtte det lages et omfattende tunnelsystem, hvor overføringstunnelen på 8037 meter fra Fremste Smettevatnet til Nedre Koppane var den lengste. Her er noen av anleggsarbeiderne som var engasjert i tunnelarbeidet, avbildet 23. oktober 1982 idet de går av taubanen. Foto: TAFJORD.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • Tenfjord, Johan Kaare. 1992. Tafjord kraftselskap 1917–1992. Brattvåg, Hatlehols Trykkeri AS.