15. juni 1991 åpnet NVE-direktør Erling Diesen et kraftverkmuseum i Tafjord Kraftselskaps første kraftstasjon, Tafjord 1, ved å sette i gang et lite modellkraftverk som var laget til utstillingen. Kraftverket fra 1923 ble stanset to år tidligere. Betydningen det gamle kraftverket hadde hatt for distriktet, og dets kulturhistoriske verdi, gjorde at kraftselskapets organer ønsket å bevare det for ettertiden. I løpet av den første driftssesongen hadde museet 12 000 besøkende.

Vassdrag- og energidirektør Erling Diesen sa i sin åpningstale at Tafjord var en god plass for et kraftverkmuseum. Her kunne den gamle og den nye tid møtes! Foto: TAFJORD.
Åpningen av museet. Foto: TAFJORD.
Et 80 tall gjester var spesielt invitert til åpningen av det nye kraftverkmuseet og Marianne Heskes kunstutstilling i den nye Tafjord 1 kraftverket vegg-i-vegg. Det var ellers åpent hus og et stort publikum hadde funnet veien til gamle Tafjord 1 for å overbære begivenheten. Foto: TAFJORD.
Det var folksomt inne i maskinhallen, og store og små fulgte godt med da vassdrags- og energidirektør Erling Diesen foretok åpningen av kraftverkmuseet i gamle Tafjord 1 lørdag 15. juni 1991. Foto: TAFJORD.
Kjell A. Tafjord kunne kraftverket fra 1923 «ut og inn», og viste kameraet hvordan en i sin tid koblet opp fra manuell til automatisk turbinregulator i Tafjord 1. Etter at kraftverkmuseet i den gamle stasjonen åpnet i 1991, ble det satset stort på både bevaring og historiefortelling. Fotografiet ble tatt under innspillingen av en informasjonsfilm som skulle følge utstillingen. Se filmen under. Foto: TAFJORD.

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.