I første omgang betød ferdigstillelsen av Tafjord 5 at en la større vekt på vedlikehold og modernisering av selskapets eldre anlegg. En effekt av dette arbeidet var at en ved hjelp av ny teknologi kunne utnytte vannressursene bedre og øke produksjonskapasiteten. Først ut var Tafjord 1. Maskinene i den gamle kraftstasjonen var etter flere utbedringer fullstendig utslitt, og det var vanskelig å skaffe moderne utstyr som kunne erstatte de ødelagte maskindelene.

Etter 66 års drift ble derfor Tafjord 1 stanset for godt i juni 1989. Like ved siden av den gamle stasjonen ble det i stedet bygd en ny, som offisielt ble satt i drift i september 1989. Det ble drevet ny vannvei i tunnel fra Onilsavatnet til den nye stasjonen. I desember 1990 ble også vannveien til gamle Tafjord 1 stengt, og med det var en lang arbeidsdag definitivt over for selskapets eldste kraftstasjon fra 1923.

I 1989 ble den gamle kraftstasjonen til Tafjord 1 avslått for godt, her demonstrert av (fra venstre) Oddbjørn Lianes, Stig Falling, Oddvar Flø, Sverre Remøy – alle fra Tafjord Kraftselskap. Til høyre står Norddal kommunes ordfører Arne Sandnes.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.