Etter fusjonen med ÅSEV i 1998 var TAFJORD i kontakt med flere sentrale og lokale aktører om fusjon på nettsiden, og særlig gikk forhandlingene langt med naboen i nord, Istad Kraftnett AS. En intensjonsavtale ble behandlet i styret i mai 1999 og fulgt av intensive drøftinger. Men før året var omme, ble det konstatert at avstanden mellom partene var for stor, og fusjonsprosessen ble stilt i bero. Den avgjørende saken som hindret at de to kraftselskapene kom til enighet, var et krav fra Istad Kraft om en uforholdsmessig høy representasjon for sine ansatte i det nye selskapets styre.

Foto: TAFJORD.

Da Giske kommune i år 2000 la ut Giske Energi AS for salg, var Tafjord Kraft en av tilbyderne. Konsernet vant budrunden og kjøpte selskapet i juni. Den operative virksomheten ble senere på året solgt videre til Tafjord Kraftnett. I tillegg til de fysiske anleggene besto den av elleve ansatte. Aksjekjøpsavtalen med Giske kommune inneholdt en formulering om opprettholdelse av basestasjon i Giske, og kundeporteføljen som fulgte med, lå på omtrent 3000 kunder.

Da reguleringsperioden 1997–2001 var over, kunne Tafjord Kraftnett se tilbake på en periode med betydelig omstrukturering, kombinert med fusjoner og oppkjøp. NVE påla selskapet et strengt effektivitetskrav, noe selskapet besvarte med storstilte tiltak innen driften og nyorganisering. I 2001 ble Tafjord Kraftnett regnet til 98,5 prosent effektivt – opp fra 72,5 prosent.

Også Norddal kommune valgte i 2010 å selge alle sine aksjer i Norddal Elverk AS til konsernet. Avtalen ble gjort i desember, og fikk virkning fra 2011. Virksomhetsområdene installasjon og butikk ble videreført i et nyetablert heleid selskap kalt Tafjord Elektro AS, mens nettvirksomheten ble innlemmet i Tafjord Kraftnett AS.

Med kjøpet av Norddal Elverk eide dermed Tafjord Kraftnett distribusjonsnettet i kommunene Norddal, Ålesund, Sula og Giske i tillegg til regionalnettet på Nordre Sunnmøre.

På bildet ser vi Steinar Vikene, som var ansatt i Norddal Elverk, helt til topps i arbeid med linjen til Raudbergvik i 1987. Foto: Astor Furseths fotoarkiv.
Et av flere større tiltak Tafjord Kraftnett gjennomførte i løpet av 1990- og 2000-årene, var ny linje mellom Valldal og Stordal, og med det var den gamle linjen over Uriskaret historie. Arbeidet ble påbegynt i november 2009, og fundamentering, montering av master og strekking av linjer pågikk delvis parallelt. Det gikk med totalt 350 tonn stål til mastene i traseen. Stålet ble fraktet opp til Stavsengfjellet for premontering av seksjoner, som så ble flydd ut og montert ved hjelp av helikopter. Bildet ble tatt i 2010. Foto: TAFJORD.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • TAFJORDs arkiv: Årsrapporter 1998–2011.
  • Intervju med Bjørn Siem 7. september 2016.
  • Intervju med Erik Espeset 8. september 2016.
  • E-post fra Elling Dybdal 23. januar 2017.