Fra 2004 investerte Tafjord Mimer tungt i en betydelig satsing på fiber i infrastrukturoppbyggingen. Dette ga bedre service og bedre kapasitet til kundene og lavere driftskostnader for selskapet. Det var Tafjord Kraftnett som foretok investeringen i fiber, mens Tafjord Mimer leaset det av nettselskapet.

For å legge til rette for enda bedre kundeservice ble det i 2007 etablert et kundesenter sammen med Tafjord Kraftsalg. Året etter ble all kunderettet virksomhet i konsernet samlet i ett selskap ved at Tafjord Kraftsalg og Tafjord Mimer fusjonerte, og fremsto i ny drakt som konsernets markedsselskap – Tafjord Marked AS. Da var all kunderettet aktivitet fra de to tidligere selskapene samlet, både kundesenter, avregning, energisystemer, salg, markedsføring og leveranse. Samtidig ble det tekniske personalet i tidligere Tafjord Mimer flyttet over til en ny divisjon, Telekom, i konsernets nettselskap, Tafjord Kraftnett.

I 2008 utvidet konsernet sin satsing på fiber ved at det ble satt i gang en omfattende utbygging også helt ut til sluttkundene. Tafjord Marked var da den første i regionen som tilbød fiber til privatkunder. Det var et stort fortrinn å være tidlig ute, siden det i praksis var den første som la fiber i et område som vant markedet. Få selskap tok seg råd til å legge fiber ved siden av en konkurrent, og Tafjord Marked forhindret dermed konkurrenter i å satse på fiber til sluttbrukere ved å være først ute.

Våren 2009 ble det lagt fiberoptisk kabel i byggefelt på Flisnes, og prosjektgruppen var på synfaring. Fra venstre Knut Rogne, Eyvind Baadnes, Frode Siem og Peter W. Kirkebø. Foto: TAFJORD.
Kreative former for fortettingssalg var en del av suksessoppskriften til TAFJORDs bredbåndsatsing fra 2002. Der det i begynnelsen stort sett handlet om salg av ADSL til sluttkunden, ble oppmerksomheten fra 2008 av dreid over på salg av fiber. Å stå på stand i små lokalsamfunn var en effektiv strategi for å få samlet nok kunder til en utbygging i området. I dette tilfellet fra 2015 var det Tafjord Marked som sto på stand i Giske kommune for å selge innholdsprodukt på fibernettet. De som besøkte standen, var med i en konkurranse om en egen popupkino. Vinneren fikk rigget opp et stort telt i hagen med kinosal, fluktstoler, popkorn og drikke, og kunne invitere alle sine venner på kino. Foto: TAFJORD.

Fra 2011 rigget TAFJORD bredbåndsatsingen til en rendyrking av drift og innholdsleveranser på fiber, og satset for fullt på fiberoptisk kabel som framtidens kommunikasjonskanal for bedrifter og husholdninger i regionen. Det ble inngått en avtale med Lyse/Altibox, både om overtakelse av DSL-virksomheten gjennom selskapet StayOn og om levering av innhold på fibernettet. Med det kan en si at TAFJORDs telekommunikasjonssatsing på flere vis var tilbake der den startet, med fiber i sentrum. Men det var Mimer og DSL-virksomheten som åpnet opp markedet for konsernet.

Til tross for en imponerende markedsposisjon gjennom hele perioden tok det mange år før konsernets bredbåndsatsing gikk med overskudd. Bakgrunnen var de tunge investeringene og alle kostnadene forbundet med telekommunikasjonsvirksomheten, spesielt knyttet til utbyggingen av fibernettet. Konsernets investeringer og satsing på området viste seg imidlertid framtidsrettet og riktig, og ble i løpet av de femten årene fra 2002 til 2017 en viktig del av TAFJORDs virksomhetsområde.

 

Kilder

  • Een de Amoriza, Silje og Ingrid Myrstad. 2017. Et kraftfullt vågestykke. TAFJORD 100 år. Bergen, John Grieg.
  • TAFJORDs arkiv: Årsrapporter 2004. 2007, 2009, 2010, 2011.